به کلینیک آفتاب مهرورزی خوش آمدید.

مرکز درمان سوءمصرف مواد آفتاب مهرورزی با هدف ارتقای دانش بالینی و ارایه درمان نمونه در سوء مصرف و وابستگی به مواد و مداخله در سایر رفتارهای اعتیادی زیرنظر اساتید و صاحب­نظران حوزه اعتیاد کشور در سال 1387 تأسیس شده است. کلیه فعالیت­های علمی و درمانی این مرکز در سطح کلان با حضور یک روانپزشک، یک پزشک عمومی، هفت روانشناس، یک پرستار و یک همکار پشتیبانی اداره می­گردد.

مطالعه بیشتر...