مقاله ها

Холодильники - Интернет-магазин бытовой техники
Популярные цифровые фотоаппараты

1. ارایه درمانهای تخصصی دارویی وابستگی به هر نوع مواد مخدر (متادون، بوپرنورفین و تینکچر اپیوم)

2. ویزیت منظم و تنظیم صحیح و علمی دوز دارو توسط پزشک

3. حضور روانپزشک و ویزیت جهت تشخیص و درمان بیماری­های همبود

4. درمان­های دارویی وابستگی به الکل

5. درمان­های دارویی وابستگی به سیگار

1. انجام تحریک جریان مستقیم بین جمجمه ای یا (Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS

                  1. ارایه روان­درمانی­های تخصصی وابستگی به مواد محرک (شیشه)، کانابیس (حشیش) و توهم­زاها

2. استفاده از روش­های علمی به روز (ماتریکس، ACT،CBT )

3. زوج درمانی

4. خانواده درمانی

5.روان­درمانی مخصوص الکل (MET)

6.روان­درمانی مخصوص سیگار

7. برگزاری جلسات فردی کاهش آسیب (BDRC)

8. اجرای برنامه راغب سازی مراجع برای ورود به درمان از طریق خانواده (CRAFT)

9. مصاحبه انگیزشی (MI)

1.جلسات روان­شناسی دو بار در هفته

2. جلسات هفتگی آموزش خانواده

3. تشکیل گروه درمانی با اهداف خاص (کنترل خشم، مدیریت استرس و...)

1. برگزاری تورهای تفریحی

2. برپایی جشن پرهیز مراجعین

3.پیگیری غیبت­های مراجعین از درمان به طور مستمر

4. پیگیری مسایل خانوادگی و قانونی مراجعین

5. اجرای برنامه مدیریت مشروط (CM)

6. فعالسازی رفتاری (Behavioral Activation)

7. پاسخگویی 24 ساعته به مراجعین

8.برگزاری جشن­های مناسبتی مانند جشن پایان سال و ...

9. توانمندسازی افراد جهت بازگشت به جامعه (Rehabilitation)

10. همکاری با سایر ارگانها جهت مداخلات درمان اعتیاد

Как наматывать боксерский бинт
Автомобильные GPS навигаторы